Foodora, ota vastuu kuljettajista!

KANNANOTTO
10.9.2018

Foodoran lähetit järjestivät yhdessä Vastavoiman ja Vapaan Syndikaatin aktivistien kanssa torstaina 6.9.2018 mielenilmaisun, jossa protestoitiin Foodoran tekemiä merkittäviä palkanalennuksia vastaan, vaadittiin inhimillisempää ja läpinäkyvämpää työvuorojen jakoa, vakuutusta sairaus- ja onnettomuustapausten varalta, lähettien sosiaalitilojen palauttamista, sekä vaadittiin mahdollisuutta solmia työsuhde. Helsingin Vasemmistonuoret tukee lähettejä sekä muita alustatyöntekijöitä heidän kamppailussaan parempien työolojen puolesta.

 

Puheenjohtaja Joonas Lehtola on jyrkästi Foodoran toimintaa vastaan. ”Foodoran toiminta on esimerkki siitä, mitä pahimmillaan voi tapahtua, jos työntekijän oikeuksia heikennetään ja työnantajan velvollisuuksia vähennetään. Meidän tulee näyttää kollektiivisesti työntekijöitä sortaville firmoille kuten Foodoralle, ettei tällainen toiminta ole kestävällä pohjalla ja että sille on konkreettisia seuraamuksia.”

 

Kasvava alustatalous jossa työnantaja on irtisanoutunut kaikesta vastuusta työntekijään liittyen altistaa työntekijät uudenlaisille riskeille palkkatyösuhteeseen tai yrittäjyyteen verrattuna. Monet alustatyöntekijät joutuvat yrittäjän asemaan tahtomattaan.  Alustataloudessa yrittäjyys ei kuitenkaan ole työntekijälle eduksi, sillä kaikki riskit kaatuvat heidän niskaansa samalla, kun he joutuvat tekemään työtä työnantajan asettamien ehtojen mukaisesti.

 

Helsingin Vasemmistonuoret on päättänyt lopettaa palvelun käytön siihen asti, kunnes työntekijöiden esiin tuomat ongelmat on korjattu. “Olemme aikaisemmin suosineet palvelua tarjoilujemme osalta sillä tällä on ollut kilpailijoitaan parempi maine työehtojen suhteen. Kohun seurauksena emme tue yritystä siihen asti kunnes Foodora puuttuu työntekijöiden esiin tuomiin kysymyksiin.” tilittää varapuheenjohtaja Samuel Drake.

 

Lisätiedot:
Joonas Lehtola,
puheenjohtaja,
Helsingin Vasemmistonuoret,
joonaslehtolavasemmistonuoret@gmail.com