Helsingin Vasemmistonuoret: Helsingissä saatava perusopetusta saamelaiskielillä

6.2.2017

KANNANOTTO

Helsingin Vasemmistonuoret kannustaa kaupunkia järjestämään opetusta saamen kielillä. Helsingissä asuu määrällisesti eniten saamelaisia Suomessa, mutta saamenkielinen opetus on kuitenkin taattu vain saamelaisten kotiseutualueella, johon kuuluu neljä Lapin kuntaa.

- Saamen kielten tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että ainakin pääkaupungin saamelaisille olisi taattu mahdollisuus saada opetusta omalla kielellään. Nykyään kuitenkin yli 60 % saamelaisista asuu virallisen kotiseutualueen ulkopuolella, sanoo Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Kaisa Liljanto.

Helsingissä on jo pohjoissaamen kielipesä ja pohjoissaamenkielinen päiväkoti, joten olisi siksikin äärimmäisen tärkeää, että myös koulun puolella opetusta voisi saada saameksi. On nurinkurista, jos opetuspolku saamen kielillä katkeaa varhaiskasvatuksen jälkeen. Jos päteviä opettajia ei löydy, voidaan hyödyntää esimerkiksi etäopetusmahdollisuuksia.

Yhteystiedot:

Kaisa Liljanto, puheenjohtaja
p. 040 0652141

Aleksi Heikola, varapuheenjohtaja
p. 050 3448086