Maksuttomat kuukautissuojat Suomeen

KANNANOTTO
27.9.2018

In English below

Helsingin Vasemmistonuoret vaatii maksuttomia kuukautissuojia Suomeen ja esittää, että maksuttomien kuukautissuojien tarjoaminen aloitetaan Helsingistä. Kuukautisköyhyys tarkoittaa sitä, että ihmisillä ei ole varaa ostaa kuukautissuojia tai että muut hankinnat priorisoidaan kuukautissuojien edelle rahojen ollessa tiukalla. Intiimituotteista luopuminen rahoituksellisista syistä  rajoittaa ihmisten elämää, sillä kuukautissuojien puutteen takia saatetaan jättää menemättä esimerkiksi kouluun. Kuukautissuojien puute saattaa johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen sekä terveysongelmiin. Skotlannista alkanut #freeperiods- kampanja on johtanut onnistuneesti siihen, että Pohjois-Ayrshiren hallintoalue Skotlannissa päätti aloittaa maksuttomien kuukautissuojien jakamisen julkisten tilojen vessoissa. Kampanja ja sen tavoite maksuttomista kuukautissuojista on Skotlannissa ja monessa muussa maassa tarpeellinen, sillä vähävaraisilla ihmisillä ei ole välttämättä varaa ostaa suojia.

Kuukautisköyhyydestä ei ole Suomessa juuri keskusteltu, vaikka esimerkiksi kuukuppivalmistaja Luneten selvityksestä ilmenee, että asia koskettaa erityisesti kodittomia sekä vähävaraisia ihmisiä. Vailla vakinaista asuntoa ry:n mukaan heiltä kysellään suojia ja niitä saadaan myös lahjoituksena ja samaa viestiä kertoo hyväntekeväisyysjärjestö Hope ry, jolta vähävaraisten perheiden nuoret ovat toivoneet kuukautissuojia jopa joululahjaksi. 

Maksuttomien kuukautissuojien käyttöönotto on tasa-arvo kysymys, sillä kuukautissuojien hankkimisesta syntyy kuluja vain osalle väestöstä. Suomessa kuukautissuojien arvonlisäveroprosentti on korkein mahdollinen, vaikka kyse on monille ihmisille välttämättömistä terveystuotteista. Helsingin kaupunki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille ja osittain myös sitä vanhemmille ja Helsingin Vasemmistonuoret katsookin, että seuraava tasa-arvoa ja terveyttä edistävä askel on maksuttomien kuukautissuojien tarjoaminen niitä tarvitseville.  Helsingin Vasemmistonuoret haastaa Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät ottamaan maksuttomat kuukautissuojat keskusteluun.

Lisätietoja:
Emmi Alho,
Hallituksen jäsen
alhoemmi1 (a) gmail . com

 

Complimentary menstrual products are to be provided in Finland!

STATEMENT
27.9.2018

The Left Youth of Helsinki demands that free menstrual products be provided in Finland and proposes that the distribution of free menstrual products will begin in Helsinki. The concept of period poverty refers to the fact that people cannot afford to buy menstrual products, or that other purchases are prioritized over menstrual products if there is little disposable income. Giving up menstrual products for financial reasons limits people's lives, as the lack of menstrual products may lead to people missing school because of their period, for example. Lack of menstrual products can lead to social exclusion and health issues. The #FreePeriods campaign which started in Scotland has succesfully lead to North Ayshire council area in Scotland deciding to begin distribution of free menstrual products in restrooms in public spaces. The campaign and its objective of free menstrual products is necessary in Scotland and in many other countries as well, because people with insufficient income may not have sufficient funds to buy hygiene products.

Period poverty has not been widely discussed in Finland even though a report published by menstrual cup manufacturer Lunette states that the issue is especially relevant to homeless and disadvantaged people. According to the NGO No Fixed Abode (Vailla vakinaista asuntoa ry in Finnish), they receive requests for menstrual products, and products are also received as donations, and the message is shared by the charity organization Hope, from which young people in disadvantaged families have even wished for menstrual products as Christmas presents.

The introduction of free menstrual products is a question of equality, because expenses from acquiring menstrual products occur only to one portion of the population. In Finland the VAT (value-added tax)  for menstrual products in the highest one possible, even though menstrual products are, for many people, an indispensable health product. The city of Helsinki offers free contraception to people under 25 years old, and partially to people above that age, and the Left Youth of Helsinki sees that the next step in advancing equality and well-being is providing those who need them with complimentary menstrual products. The Left Youth of Helsinki challenges the council groups of the Helsinki city council to discuss free menstrual products.

Additional information:
Emmi Alho,
Board member
alhoemmi1 (a) gmail . com