Yömetro takaisin!

Helsingin seudun liikenne (HSL) ei jatka yömetrokokeilua, jossa metrot ovat liikennöineet viikonloppuisin perjantai- ja lauantaiöisin kello puoli kahteen yöllä. Yömetrokokeilu alkoi marraskuussa 2013, ja se loppuu vuodenvaihteessa. Viimeinen yömetro ajetaan uudenvuodenyön pikkutunneilla 01.01.2015.

HSL:n viimeaikaisten päätösten perusteita on vaikea ymmärtää. Kaupunkilaisten myönteisesti vastaanottamaa kokeilua ei vakinaisteta, lippujen hintoja nostetaan ja tarkastusmaksua esitettiin korotettavaksi sataan euroon. Vasemmistonuorten mielestä tämä on täysin väärä suunta.

Kaupunkilaisille yömetrokokeilu on tarkoittanut merkittävää parannusta yöllisiin liikkumismahdollisuuksiin. Metroasemien keskeiset sijainnit ja metron vaivattomuus ovat vakuuttaneet monet joukkoliikenteen sujuvuudesta. Etenkin nuorten matkustaminen painottuu vakiintuneiden päiväreittien, kuten raideliikenteen käyttöön. Pidempiaikainen metron liikennöinti varsinkin viikonloppuisin tukee laajempaa kaupungin sisällä liikkumista.

Suuren suosion saavuttanut yömetrokokeilu kuitenkin haudataan HSL:n mielestä kannattamattomana. Samalla joukkoliikennetaksipalvelu Kutsuplussaan suunnitellaan panostettavan rahallisesti seuraavan kolmen vuoden aikana yli nelikymmenkertaisesti yömetrokustannusten verran.

“Yömetrolla on yhdessä viikonlopussa enemmän käyttäjiä kuin Kutsuplussalla kuukaudessa, ja kuitenkin Kutsuplussaan rahapussin nyörit ammottavat avonaisina samalla, kun todetulle menestysprojektille näytetään ovea”, paheksuu Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Henrik Nyholm.

Helsingin Vasemmistonuoret on lisäksi huolissaan taksiyrittäjien elinkeinotoiminnan mahdollisuuksien heikkenemisestä kaupungissa Kutsuplus-palvelun laajentamisen myötä. Joukkoliikenteen tavoite ei tule olla satunnaisten yksittäisten pysäkinvälien liikennöinti, vaan todettujen tarpeellisten linjojen vuorojen lisääminen ja joukkoliikenteen pariin pääsyn helpottaminen muun muassa laajemman liityntäpysäköinnin muodossa.

Helsingin Vasemmistonuoret kannustaa yömetron ystäviä barrikadeille. HSL:n täytyy priorisoida palvelunsa oikein: yömetro on vakinaistettava! Yömetron toimintaa tulee lisäksi kehittää yhdessä metronkuljettajien ja muiden osallisten työntekijöiden kanssa, jotta esille tulleet siivottomuus- ja turvallisuusongelmat vähenisivät.

“Yömetroa ei saa lopettaa, vaan sitä pitää päinvastoin kehittää ja miettiä laajentamisen mahdollisuuksia”, sanoo Nyholm.

Helsingin Vasemmistonuoret kutsuu yömetron kannattajia liittymään ‘Yömetro takaisin!’ -tapahtumaan Facebookissa ja kaupunkilaisia toimimaan aktiivisesti aiheen parissa.